OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Varaždin se može pohvaliti da je jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji je još prije nekoliko godina počeo sa provođenjem projekta pomoćnika u nastavi kako bi pomogao djeci sa poteškoća u razvoju. U palači Herzer Grad Varaždin s partnerima: gradovima Bjelovarom, Koprivnicom i Viroviticom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnim uredom Varaždin, Udrugom „Njezina druga šansa“ i Razvojnom agencijom Sjever – DAN završio s aktivnostima projekta „ACTIVE“ – Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja”.
Ciljevi provođenja projekta bili su vezani uz provođenje niza aktivnosti u svrhu pomoći skupinama u nepovoljnom položaju u svladavanju dnevnih obrazovnih i osobnih zadataka kroz uspostavu bolje interakcije između vršnjaka, obrazovnog osoblja i društva u cjelini. Provođenje projekta je trajalo 18 mjeseci i financiran je iz EU fondova. Ukupno je kroz edukaciju prošlo 45 asistenata, te isto toliko i djece. Sve osnovne škole i predškole u Varaždinu bile su obuhvaćene programom ACTIVE, a od ove godine uključene su i privatne srednje škole – rekao je direktor Razvojne agencije Sjever–DAN Miljenko Ernoić. Projekt ACTIVE ovih je dana dobio svoj nastavak u obliku projekta ADORA, koji se također bazira na provođenje niza aktivnosti u svrhu pomoći skupinama u nepovoljnom položaju.

(www.icv.com.hr 13.02.2015.)

Skip to content