1458653887159U četvrtak, 17. ožujka u Zagrebu, u sklopu 2. godišnje razvojno-financijske konferencije „Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske iz fondova EU“ u organizaciji Filipović – poslovnog savjetovanja d.o.o., održan je panel na temu „Javna Infrastruktura“ na kojemu je sudjelovala i Razvojna Agencija VTA.

Agenciju je na panelu predstavljao Voditelj projekata Sven Jesenković, koji je ovom prilikom govorio o važnosti ulaganja u javnu infrastrukturu, naučenim lekcijama iz prijave infrastrukturnih projekata u pretpristupnom razdoblju, kao i o usporedbi prijave na natječaje za razvoj poslovne infrastrukture u pretpristupnom razdoblju sa natječajem „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ za koji je Agencija pripremila projekt „Integrirani razvojni program grada Virovitice „5 do 12 za Dvorac“. Na panelu su uz Razvojnu Agenciju VTA sudjelovali i predstavnici poduzeća Eufondia d.o.o., ESCO grupa d.o.o., Plinacro d.o.o.
1458653866157

1458653872158

Skip to content