Razvojna agencija VTA prijavila je 335 projekata, odnosno povrata dijela Premije osiguranja, ukupne vrijednosti 3.279.076,42 kn na Natječaj za provedbu Mjere 17 Upravljanje rizicima, Podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., kojeg je, dana 8. ožujka 2019. godine, objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti su: osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ). Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi troškovi su važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 20%.

Intenzitet potpore je 70% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 EUR godišnje po korisniku. Natječaj je zatvoren 30. studenog 2019. godine. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 %, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Skip to content