Učenicima Strukovne škole održano predavanje na temu poduzetništva

 

Sukladno nastavnom planu i programu predmeta Poduzetništvo, obrađuje se nastavna cjelina „Potpore razvoju  malog i srednjeg poduzetništva u RH“, gdje se između ostalog obrađuju i razvojne agencije kao oblik poduzetničke infrastrukture. Iz tog razloga upućen je poziv prema Razvojnoj agenciji VTA kako bi se predstavio rad Agencije te kako bi se učenicima trećih razreda Strukovne škole u Virovitici prezentiralo na koji način se pomaže poduzetnicima i koju ulogu razvojne agencije imaju u doprinosu razvoja područja na kojem djeluju. Predavanje je imalo za cilj podići svijest učenika o važnosti prijave projekata na razne nacionalne i europske natječaje te su učenici imali priliku čuti na koji se način projekti razvijaju od same ideje pa sve do realizacije. Osim toga, učenicima su bili prezentirani najvažniji projekti koji će se realizirati na području grada Virovitice, a poseban naglasak bio je usmjeren na ideje o mogućnostima projekata za mlade na području grada. Predavanje su održale ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund i Stručna suradnica za izradu projekata Edita Šerkezi.

Skip to content