U srijedu, 3. veljače, obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak, održala je u Virovitici sastanak s potpornim institucijama s predstavnicima potpornih institucija Županije. Sastanku su, uz Sanju Bošnjak, prisustvovali predstavnici Virovitičko-podravske županije, VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Razvojne agencije VTA, Gradske razvojne agencije Slatina, Poduzetničkog inkubatora VPŽ te predstavnici LAG-ova VIP, Papuk i Marinianis.

Glavna tema sastanka bila je priprema projekata na prijavu na natječaje za sufinanciranje bespovratnim EU i nacionalnim sredstvima.

Pritom je naglašen značaj zajedničkog djelovanja i komunikacije, kako potpornih institucija međusobno, tako i sa Županijom. Bitno je razviti stručan i koordiniran pristup razvoju jer će samo u tom slučaju koristi biti dugoročne.

Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak istaknula je zašto je važno da Razvojna agencija VIDRA i Županija imaju uvid u planove gradova i općina.

Na tom području napravljen je veliki pomaka u usporedbi s onim vremenima kada je bila samo Razvojna agencija VIDRA i Ured Sjever-Dana u Virovitici. Danas VIDRA i Županija trebaju imati uvid u to što gradovi i općine planiraju putem svojih razvojnih agencija i LAG-ova kako ne bi došlo do ponavljanja projekata ili preklapanja partnera, a rezultat takve koordinacije bila bi bolja suradnja. – rekla je Sanja Bošnjak.

Dogovoreno je da će se koordinacije održavati najmanje jednom u dva mjeseca, a osobito pred objavu natječaja za EU fondove.

www.vpz.hr

Skip to content