Razvojna agencija VTA u suradnji s poljoprivrednim gospodarstvima prijavila je 63 projekta ukupne vrijednosti 7.307.731,22 kuna na Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Svaki pojedinačni projekt podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih  sredstava u stopostotnom iznosu za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu koji je sastavni dio svake prijave. Visina potpore po korisniku iznosi 15.000,00 eura (113.389,50 kuna). Kroz projekt se financiraju sljedeće aktivnosti: kupnja domaćih životinja; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; kupnja višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda; stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda; operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 %, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Skip to content