Razvojna agencija VTA je prijavila projekt „Rekonstrukcija Kazališta Virovitica“ na Javni poziv “Obnova javne kulturne infrastrukture“, koji je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027..

Projektom “Rekonstrukcija Kazališta Virovitica” je predviđena rekonstrukcija i opremanje Kazališta Virovitica kako bi se ojačala uloga kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama. Ulaganje će biti usmjereno na održiv javni projekt koji će doprinijeti društvenom razvoju što će osigurati preduvjete za razvoj i unaprjeđenje inovativnih usluga kojim će se proširiti temeljni sadržaji i ojačati društvena uloga kazališta kao kulturne ustanove.

Ciljane skupine projekta su posjetitelji i zaposlenici Kazališta, stanovnici Virovitice i šire okolice, organizacije civilnog društva, ustanove u kulturi te pripadnici ranjivih skupina.

Ulaganje u rekonstrukciju kulturne infrastrukture uskladiti će se sa suvremenim potrebama kulturnog sektora, pri čemu je naglasak na održivost investicije, digitalizaciju poslovanja, energetsku učinkovitost, klimatsku otpornost, zelenu infrastrukturu, povećanje potresne otpornosti zgrada, unaprjeđenje zaštite od požara i unaprjeđenje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Slijedom navedenog, svrha projekta je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.958.575,87 €.

Skip to content