Razvojna agencija VTA prijavila je 336 zahtjeva za povrat dijela premije osiguranja, ukupne vrijednosti 2.730.020,91 kn na Natječaj za provedbu Mjere 17 Upravljanje rizicima, Podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prijave su se podnosile do 31.12.2018. godine, a na natječaj su se mogle prijaviti fizičke ili pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje su posjedovale važeću premiju osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 20%.

Prihvatljive aktivnosti: osiguranje usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ.

Intenzitet potpore je 70% vrijednosti premije osiguranja, a najviše 75.000,00 EUR godišnje po korisniku.

Skip to content