Djelatnici Razvojne agencije VTA ukupno su za zainteresirane prijavitelje prijavili 16 novih projekata ukupne vrijednosti 3.592.525,66 kuna.

Na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za potpore manifestacijama u 2015. godini prijavljeno je pet projekata ukupne vrijednosti 714.372,50 kuna. Na natječaj HBOR-a Donacije prijavljeno je šest projekata ukupne vrijednosti 263.167,00 kuna, dok je na Ministarstvo socijalne politike i mladih prijavljen Projekt ukupne vrijednosti 247.076,00 kuna za sufinanciranje prehrane djece u školama. Na natječaj u okviru Mjere 4 za Ruralni razvoj prijavljeni su projekti u vrijednosti 2.367.910,16 kuna.

Kontinuirano se nastoji svima kojima je potrebno pomoći u pripremi, prijavi i provedbi razvojnih projekata te pozivamo sve zainteresirane da nam se s povjerenjem obratite u Razvojnu agenciju VTA.

Skip to content