RA VTA: Prijavljeno 8 projekta na natječaj Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti 6.823.147,45 kn.

Prijavljeni projekti su:
“Znanjem do posla” – Prijavitelj je Razvojna agencija VTA u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Virovitica i Gradom Virovitica. Ukupna vrijednost Projekta je 727.004,25 kn. Projekt je usmjeren na davanje jednakih mogućnosti zapošljavanja za osobe u nepovoljnom položaju, mladih od 15 do 29 godina starosti te osoba starijih od 50 godina kroz besplatne edukacije u području deficitarnih zanimanja. “IQ mladih” – Nositelj je Grad Virovitica u suradnji s Razvojnom agencijom VTA, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Virovitica i udrugom S.O.S. Ukupna vrijednost Projekta je 746.879,98 kn. Cilj Projekta je provedba specifično osmišljenih aktivnosti s rezultatom povećanja zapošljivosti mladih u gradu Virovitici i jačanja njihovih kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje, upravljanje karijerom, stjecanje dodatnih znanja i vještina. “Zlatne ruke” – Prijavitelj je Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica uz partnerstvo Grada Virovitice. Ukupna vrijednost Projekta je 680.756,64 kn. Cilj Projekta je povećanje zapošljivosti i jačanje kapaciteta dugotrajno nezaposlenih i niskoobrazovanih žena za stjecanje i usavršavanje vještina za zanimanje njegovateljice i gerontodomaćice. “Zakorači u posao” – Nositelj Projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje u partnerstvu s Razvojnom agencijom VTA. Ukupna vrijednost Projekta je 609.240,00 kn. Cilj Projekta je edukacija i osnaživanje 30 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada u sektoru obućarske proizvodnje.

Razvojna agencija VTA također je sudjelovala u pripremi projekata koje je pisala Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” za svoje područje, a to su:
“21 godina – 1. EU pomoć” – Prijavitelj je Općina Gradina u partnerstvu s LAG-om “Virovitički prsten”. Ukupna vrijednost Projekta je 837.660,20 kn. Cilj projekta je smanjenje socijalne isključenosti mađarske nacionalne manjine, te stvaranje prednosti pri zapošljavanju na tržištu rada kroz povećanje njihovih kompetencija. “Bolja budućnost” – Prijavitelj je Općina Špišić Bukovica u partnerstvu s LAG-om “Virovitički prsten”. Ukupna vrijednost Projekta je 748.800,00 kn. Cilj Projekta je poboljšanje mogućnosti ulaska na tržište rada 30 mladih nezaposlenih osoba do 29 godina i 10 osoba s niskim stupnjem obrazovanja kroz provedbu psiholoških i motivacijskih radionica, stručnih osposobljavanja i usavršavanja. “Zajedno do uspjeha” – Prijavitelj je LAG “Virovitički prsten”, u partnerstvu s Općinom Lukač i Općinom Pitomača. Vrijednost Projekta je 1.106.677.66 kn. “PAŽNJA – prilika za mlade” – Prijavitelj je Općina Suhopolje u partnerstvu s LAG-om “Virovitički prsten”. Vrijednost Projekta je 1.369.898,72 kn. Cilj ovih Projekata je poboljšati znanja, vještine i kompetencije mladih nezaposlenih ljudi do 29 godina, kako bi im se olakšao pristup na tržište rada. Projektne aktivnosti obuhvaćaju grupu tečajeva/radionica iz engleskog i njemačkog jezika, informatike, računovodstva, poslovnog plana i upravljanja projektnim ciklusom.

Skip to content