Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“ (NN104/15) .

Korisnici ove mjere su mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koji su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

a) kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih
gospodarskih objekata
c) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada,
d) uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne
proizvodnje,
e) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnju ili zakup
poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
f) kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava,
registracija i održavanje žigova,
g) troškovi stjecanja potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne
proizvodnje i prerade

Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu obzirom da se zahtjev za potporu podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od do 23. prosinca 2015.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Razvojna agencija VTA kontinuirano pomaže u pripremi, prijavi i provedbi razvojnih projekata za dionike iz područja grada Virovitice, te stoga poziva sve zainteresirane mlade poljoprivrednike koji trebaju pomoć u pripremi i prijavi za navedeni natječaj da se s povjerenjem obrate u Razvojnu agenciju VTA.

Skip to content