Nakon što je Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica Ministarstvu socijalne politike i mladih prijavilo projekt usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti ravnatelj Crvenog križa Virovitica Alen Bjelica i potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić potpisali su Ugovor o financijskoj potpori projekta.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 247.000,00 kuna, a napisala ga je Razvojna agencija VTA. Projekt će se provesti u suradnji sa sedam osnovnih škola: Vladimir Nazor Virovitica, Ivana Brlić-Mažuranić Virovitica, Ivan Goran Kovačić Gornje Bazje, August Cesarec Špišić Bukovica, Petar Preradović Pitomača te Osnovna škola Gradina i Osnovna škola Suhopolje. Navedenom jednogodišnjem projektu, koji će se provoditi kroz šk. godinu 2015./16., glavni cilj je omogućiti prehranu djeci koja nemaju financijsku mogućnost za prehranu u školskoj kuhinji.

Skip to content