Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma koji je stupio na snagu 27. srpnja 2022. godine. Programom se utvrđuju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine podkomponente 1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma.

Ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora odnose se na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u investicijama:

  • C1.6. 1-R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti,
  • C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma poticanjem ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti, u zelenu i održivu gradnju, povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i
  • C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na svim razinama.

Potpore za turizam

Korisnici

  •  sukladno ovom Programu mogu biti trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u konzorciju javno privatnog partnerstva, korisnici koncesija, druge pravne osobe u javnom vlasništvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u privatnom vlasništvu, fizičke osobe – obrtnici, subjekti koji obavljaju djelatnost u sektoru turizma i ekosustavima u lancu vrijednosti turizma te ostali subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na pravni oblik i bez obzira na veličinu (mala, srednja i velika poduzeća sukladno uvjetima iz Priloga I. Uredbe br. 651/2014)

Ukupna alokacija iznos 1.750,00 milijardi HRK.

Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma dostupan je ovdje.

Skip to content