U nastavku možete pronaći planove objave natječaja za 2023. godinu u okviru dostupnih operativnih programa.

Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. za 2023. godinu – revidirana verzija

(Datum objave 11.9.2023.)

Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Integrirani teritorijalni program 2021-2027. za 2023. godinu

(Datum objave 20.7.2023.)

Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. za 2023. godinu – prve izmjene

(Datum objave 14.8.2023.)

Napomena: Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama.

(strukturni fondovi.hr)

Indikativni godišnji plan objave natječaja

Skip to content