Vlada Republike Hrvatske donijela je izmjenu Programa energetske obnove obiteljskih kuća prema kojoj će ubuduće natječaj objavljivati i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ne kao do sada jedinice lokalne samouprave. Fond će i dalje sufinancirati projekte i to sa 40 posto dok će Grad Virovitica energetsku obnovu obiteljskih kuća sufinancirati sa 10 posto iznosa. Novina je da se uvodi pojam energetskog certifikatora, osobe koja će pomagati građanima od početka podnošenja zahtjeva prema Fondu do same provedbe projekta. One će obavljati energetske preglede nakon koje će izraditi i energetski certifikat što će sve biti u trošku Fonda.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Skip to content