Dana 12. prosinca 2016. godine otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura za mlade”. Cilj poziva je bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije i organizacije civilnog društva. Prihvatljive aktivnosti za financiranje su priprema i provedba umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Najniži dopušteni iznos tražene bespovratne potpore je 100.000,00 kn, dok maksimum bespovratne potpore može iznositi do 1.000.000,00 kn. Udio sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 28.02.2017. Više informacija o pozivu i kompletnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content