Slijedom objave otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., svi potencijalni prijavitelji mogu se se sukladno natječajnoj dokumentaciji prijaviti za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, dok se prijavni obrazac A nalazi na ovom linku.

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Kako je naznačeno u Operativnom programu „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., operacija „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca. Uz kreiranje odgovarajućih programa osposobljavanja i usavršavanja, pomoć osobama kojima je otežan pristup tržištu rada ostvarit će se i kroz stvaranje mreže potpore nastale iz partnerstva i suradnje svih relevantnih dionika na tržištu rada koji će ujedno stvarati primjere dobre prakse. Ova operacija također će pridonijeti podizanju svijesti o problemima pri zapošljavanju ciljnih skupina, ali i stvaranju pozitivnih stavova kod poslodavaca i šire javnosti o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, visoke škola te zadruge.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 500.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos 1.400.000,00 kuna.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 27. siječnja 2015. godine.

Skip to content