Projekt školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za školsku godinu 2017./2018. dobio je službenu odluku o odobrenju.

Osnovna škola Vladimira Nazora u Virovitici.

Odlukom o financiranju, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo dana 04. siječnja 2018. godine, odobren je projekt „Odrastimo jednako – faza II“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“.

Projektom je osigurana besplatna školska prehrana za ukupno 224 učenika Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica i Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica. Svrha projekta je pružiti adekvatnu nefinancijsku pomoć u vidu podjele hrane djeci osnovnih škola koja su u riziku od siromaštva.

Prijavitelj projekta je Grad Virovitica s partnerima Osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica i Osnovnom školom Vladimir Nazor Virovitica. Ukupna vrijednost projekta je 230.291,38 kn te je u potpunosti financiran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Projekt je izradila Razvojan agencija VTA u suradnji s Gradom Viroviticom i partnerima.

Skip to content