U okviru Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica odobren je projekt „I mi zaslužujemo priliku“ ukupne vrijednosti 1.032.935,44 kuna. Projektni prijedlog izradila je Razvojna agencija VTA, a usmjeren je na pružanje usluge socijalnog mentorstva i osposobljavanje nezaposlenih osoba. Fokus je na korisnicima zajamčene minimalne naknade, ali otvoren je i ostalim marginaliziranim skupinama. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica koordinirat će provedbu projekta s partnerom Centrom za socijalnu skrb Virovitica, uz stručnu podršku Područnog ureda HZZ-a. Projektne aktivnosti uključuju provedbu 3 verificirana programa za 20 dugotrajno nezaposlenih osoba koji za to „nemaju financijskih sredstava“. Kroz navedene aktivnosti projekt će aktivno doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja i smanjenju rizika od socijalne isključenosti i siromaštva za 20 dugotrajno nezaposlenih osoba, od čega barem 13 korisnika ZMN-a. 20 dugotrajno nezaposlenih osoba dobit će priliku unaprijediti vlastite kompetencije pohađajući programe obrazovanja odraslih i radionica razvoja posebnih vještina. Sudionicima koji završe program obrazovanja, osposobljavanja ili prekvalifikacije bit će izdane javne isprave o obrazovanju ili osposobljavanju čime će se izravno povećati njihova zapošljivost. Za najmanje 13 korisnika zajamčene minimalne naknade bit će osigurana usluga mentorstva kojom će se usmjeravati u daljnjem pronalasku zaposlenja. Dva mentora će biti zaposlena u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica. Nakon što je Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica dostavljena Odluka o financiranju – Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uskoro se očekuje potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu odobrena su do sada GDCK Valpovo i GDCK Krapina te će GDCK Virovitica biti treće društvo Crvenog križa u Republici Hrvatskoj koje će provoditi ovaj Projekt.

Skip to content