U organizaciji Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, u sklopu projekta 4E4K, održan je drugi dio profesionalne edukacije za odgojitelje na kojima su sudjelovali odgojitelji sa hrvatske i mađarske strane.

Drugi dio profesionalne edukacije za odgojitelje u sklopu projekta 4E4K održan je u Virovitici.

Edukaciju je održala prof. dr. sc Edita Slunjski u trajanju od dva dana u sklopu koje su se glavne teme odnosile na predstavljanje metodologije rada i pristupa odgoju i tijeku organizacije radnog dana unutar grupe u vrtićima. Sudionici su aktivno sudjelovali u predavanju i iznosili vlastita iskustva temeljem kojih su prikupljeni materijali za izradu zajedničkog edukacijskog materijala kojeg će biti moguće koristiti i nakon projekta 4E4K.

U sklopu prvog dana, 23.velječe tijekom edukacije poseban naglasak je stavljen je eneagramski pristup razumijevanju različitih ličnosti odgojitelja. Istaknuta je potreba da si svatko osvijesti pozitivne i negativne karakteristike dominantnog tipa ličnosti kojem pripada kako bi mogao što bolje uskladiti svoje pedagoško djelovanje. To zahtjeva veliki rad na sebi ali je nužan želimo li kvalitetno unapređivati vlastitu praksu. Prepoznavanje i razumijevanje tipova ličnosti potrebno je i kod timskog rada jer je kvalitetna praksa uvijek kolektivno postignuće.

Drugi dan edukacije započet je sa tumačenjem  Glasserove teorije izbora koja kaže da su naša ponašanja izbor koji donosimo kada odabiremo način kako ćemo zadovoljiti jednu od svojih osnovnih potreba – ljubav, moć, zabavu i slobodu. Naglašena je važnost prepoznavanja i ispravnog reagiranja na dječje potrebe. Upozoreno je da se prilikom promatranja djeteta najčešće zaustavljamo samo na ponašanju, a njegove misli, potrebe i emocije nam ostaju nepoznate. U kvalitetnoj ustanovi važna je osjetljivost odraslih na potrebe djece. Dijete do 6-te godine života se nalazi u izuzetno osjetljivom razdoblju pa loša iskustva mogu dijete jako „oštetiti“ za kasnija razdoblja. Stoga bi društvo trebalo barem jednako ulagati u rani i predškolski odgoj koji se bavi djecom do 6-te godine kao što ulaže u ostale odgojno-obrazovne sustave. Dijete od jaslica do škole provede u vrtiću 14 000 sati!

U poslijepodnevnom dijelu prof. dr. sc. Edita Slunjski govorila je o učenju djece. Nekoliko je puta naglasila razliku između prijenosa informacija (memoriranje, učenje napamet) i potrebe za razvijanjem meta-kognitivnih sposobnosti djece, tj. potrebe da se djecu nauči misliti. Često dijete napamet usvojena znanja ne razumije. Osnovna zadaća odgojitelja je razumjeti što djeca razumiju, tj. razumijevanje načina na koji djeca shvaćaju neki problem. Profesorica je prezentirala nekoliko projekata u radu s djecom i pri tome odgojiteljima zorno objasnila kako poticati učenje učenja kod djece. Osvrnula se na različite medije izražavanja djece koji mogu pomoći odgojiteljima da shvate kako dijete misle. Upozorila je i na važnost kontinuiranog rada s roditeljima koji zapravo ne razumiju što se u vrtiću događa. Potrebno je roditeljima kontinuirano osvještavati da je umjesto klasičnih priredbi, učenja informacija napamet, prisilnog učenja slova, likovnih radova koji imaju samo estetsku svrhu i sl. puno važnije pomoći djetetu da bude samopouzdano, da razvija različite vrste inteligencije, da ima dobre socijalne odnose, da bude kreativno, tolerantno, da zavoli učenje.

Na završetku je provedena rasprava o različitim odgojno-obrazovnim praksama u vrtićima u Virovitici i Pečuhu  te o smjernicama u kojima bi se vrtići trebali razvijati.

Provedeno je i vrednovanje edukacije u kojem su se odgojitelji oba vrtića složili da je predavačica bila izrazito jasna i stručna, da se koristila primjerima iz prakse, da su teme jasne i primjenjive u svakodnevnom radu, da bi željeli imati još takvih edukacija jer su njome dobili puno više od očekivanog.

Sudionici edukacije posebno su zahvalili profesorici dr. sc. Editi Slunjski na jednostavnom pristupu i predstavljanju iznimno kompleksne tematike i pozvali ju da opet dođe.

Više o projektu 4E4K možete saznati ovdje.

Skip to content