Gradu Virovitici dodjeljeno je bespovratnih 7,5 milijuna kuna za rekonstrukciju Ulice Sv. Križa u Milanovcu. Projekt je na natječaj za provedbu operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta prijavila Razvojna agencija VTA.

Ulica Svetog Križa u Milanovcu, fotografija © Virovitica.hr.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavila je Gradu Virovitici Odluku o prihvatljivosti za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste. Grad je za projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Sv. Križa u Milanovcu, od Ulice Zbora narodne Garde do 2. odvojka Ulice Sv. Križa, dobio najviši iznos potpore – 7,5 milijuna kuna, dok je procijenjena vrijednost radova oko 10 milijuna kuna.

U sklopu projekta rekonstruirat će se kolnik, izgraditi pješačke i biciklističke staze i oborinska kanalizacija te rekonstruirati javna rasvjeta i EKI mreža. Realizacijom projekta znatno će se utjecati na povećanje sigurnosti u prometu, a riješit će se i problem odvodnje brdskih voda.

Osim toga, tvrtka Virkom d.o.o. kreće u izgradnju sanitarne i oborinske kanalizacije u dijelu Ulice Sv. Križa koji se odnosi na dionicu od raskrižja s Ulicom Sjevernjak do 2. odvojka Ulice Sv. Križa. Zahvaljujući navedenom projektu, osim što će se također riješiti problem odvodnje brdskih voda, izgradnjom sanitarne kanalizacije stvorit će se preduvjeti za buduće priključke na kanalizacijsku mrežu dijela Ulice Sv. Križa.

Skip to content