Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za poziv “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova”

U e-savjetovanju putem slanja komentara i prijedloga može se sudjelovati do 1. prosinca 2016. godine putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4341

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-ova za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima,“ specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“, aktivnosti 3d1.5.1 „Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP – Grupa MSP“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijava. Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 5.000.000 eura za razdoblje 2016. – 2018., što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 38.000.000 kuna na izvoru 563 – Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Predmet poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova povećanjem mogućnosti predstavljanja proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici i mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Svrha (cilj) poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Po završetku javne rasprave planirano je otvaranje javnog poziva u posljednjem kvartalu 2016. godine.

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content