Ugovorena-sredstava-Europskog-fonda-za-regionalni-razvoj

Prema podacima objavljenima od strane Ministarstva poduzetništva i obrta, do sada je ugovoreno 99,27% od ukupno 57,38 milijuna eura raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj za razdoblje 2007. – 2013. Konkretno, iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u sklopu kojeg su financirani projekti Europskog fonda za regionalni razvoj, do 2014. godine ugovoreno je ukupno 55,4 milijuna eura potpora. U razdoblju od 2010. do 2011. godine ugovoreno je ukupno 10,7 milijuna eura, dok je u razdoblju od 2012. do 2014. godine ugovoreno 44,7 milijuna eura iz ovog fonda.

Za ovu godinu najavljeno je 730 milijuna eura bespovratnih sredstava koji će biti na raspolaganju poduzetnicima, od čega bi 500 milijuna trebalo biti dostupno već do kraja lipnja. Prvi natječaji za poduzetnike, vrijedni 147 milijuna eura, prema najavama bi trebali biti raspisani u ožujku, a financirati će se projekti koji doprinose strateškim i ciljevima Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2014.-2020. Sredstva će biti namijenjena financiranju proširenja kapaciteta, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, izgradnja i opremanje poslovnih jedinica te podizanje tehnološkog standarda malih i srednjih poduzetnika

(www.europski-fondovi.eu/ 09.02.2015.)

Skip to content