Ministarstvo poljoprivrede je 7.5.2020. objavilo Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Natječaj, prilozi natječaju i potrebni obrasci za prijavu su u prilogu maila, a mogu se naći ovdje.

Ministarstvo poljoprivrede financira projekte ruralnog razvoja na područjima JLS koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.
Za više informacija obratite se u Razvojnu agenciju VTA.

Prijave se podnose od 11.5.2020. do 25.5.2020.

Skip to content