Svrha natječaja je podizanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva u sektoru svinjogojstva.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: 14.12.2020. – 30.04.2021.

Visina potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet potpore: 50%  (uvećanje za 20% za mlade poljoprivrednike i  za područja sa značajnim prirodnim ograničenjima)

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine od 6.000 eura do 250.000 eura

Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj

Projekt se odnosi na izgradnju/rekonstrukciju i opremanje reprocentara.

Prihvatljivi troškovi:

  • Građenje/rekonstrukcja
  • Opremanje
  • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila)
  • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupnih prihvatljih troškova projekta (bez općih troškova) ako se ulaganje provodi  sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
  • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (EU) br. 1305/2013
  • Opći troškovi
  • Nematrijalni troškovi

Ako ste zainteresirani za prijavu projekata na ovaj Natječaj slobodno nas kontaktirajte na 033-638-882.

(foto: pixabay.com)

Skip to content