viroviticka-zona-zone-is-800

Ovaj su tjedan najavljena tri natječaja za mala i srednja poduzeća u ukupnoj vrijednosti 203 milijuna kuna, koji će biti otvoreni do kraja godine.
130 milijuna EUR za proizvodnju, 50 milijuna EUR za turizam
1. Ulaganja malih i srednjih poduzeća u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i usluga – 180 milijuna EUR
• uvođenje novih i proširenje postojećih proizvodnih procesa, proizvoda i usluga
• razvoj procesa i proizvoda/usluge koji dovode do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
• širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja
• prilagodba standardima, posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
• razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda te poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija
2. Podrška poduzećima za ispunjavanje standarda i certificiranje proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima – 20 milijuna EUR
• priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi uključujući troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi
• podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti
3. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa s ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u slabije razvijenim područjima (1.i 2. kategorija indeksa razvijenosti) – 3 milijuna EUR
• uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom
• nabava informatičke opreme i software-a
• izobrazba zaposlenika

Skip to content