Ministarstvo gospodarstva raspisalo je natječaj za Operativni program kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih, vrijedan 90 milijuna kuna. Jedna je to od ključnih mjera za provedbu Industrijske strategije u 2015. godini. Glavni cilj Operativnog programa je pridonijeti rastu investicija te zadržavanju i povećavanju broja zaposlenih. Maksimalni iznos potpore koju poduzetnik može dobiti za svoj projekt je 2 milijuna kuna. Namjena potpora je ulaganje u materijalnu imovinu, odnosno kupovina strojeva i opreme koji će doprinijeti tehnološkoj obnovi, modernizaciji i proširenju proizvodnog asortimana. Troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice od 25% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja i to ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

Intenzitet potpore: veliki poduzetnici mogu ostvariti potpore u visini od 25%, dok mali i srednji poduzetnici 35% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja.

Potpore i projekti od velikog su značaja za hrvatsko gospodarstvo. Potpore se isključivo dodjeljuju projektima koji donose nove investicije, otvaraju radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju proizvode više dodane vrijednosti.

Korisnici državne potpore po ovom programu mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

– Organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva).
– U organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 1.1.2013.
– Zapošljavaju minimalno 20 radnika (na dan 31. 12. 2014.).
– Namjeravaju provedbu projekta početnih ulaganja (ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, širenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila, ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, ili stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila ili bi se bila ugasila da nije bila kupljena, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku.

Na natječaj se prijavljuje isključivo putem online aplikacije do 30. lipnja 2015. godine.

www.mingo.hr

Skip to content