Objavljeni su novi javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Poduzetničkog impulsa 2015.

1. Domaći sajmovi

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost „Domaći sajmovi“.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.
Prioritet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije. Cilj ovog Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu. Intenzitet financiranja je 100% i naviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna.

2. Inozemni sajmovi

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama. Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu ili sličnoj manifestaciji jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima. Prijave se zaprimaju isključivo 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.
Za Podnositelje prijava koji su mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 80% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 80.000,00 kuna.

www.minpo.hr

Skip to content