Povjerenica Europske komisije za regionalnu politiku Corina Creţu službeno je uručila potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branku Grčiću Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. i Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Europska komisija je 30. listopada 2014. godine potvrdila Sporazum o partnerstvu, krovni strateški dokument za korištenje 10,676 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Od toga je 8,377 milijarde eura namijenjeno za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj, te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, koji je Europska komisija odobrila 12. prosinca 2014. među prvih 50 od 205 zaprimljenih programa, Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj. Najveći iznos ulaganja, više od 3,5 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša (vodno-komunalna infrastruktura i zbrinjavanje otpada), prometnu infrastrukturu i prilagodbu klimatskim promjenama. Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje. Preko 45 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj odnosno ili više od 1,94 milijarde eura bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Europska komisija usvojila je 18. prosinca 2014. i Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ između prvih 68 od 187 zaprimljenih prijedloga operativnih programa za financiranje iz Europskog socijalnog fonda. Osnovni cilj OP-a „Učinkoviti ljudski potencijali“ je rast zapošljavanja i jačanje socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je vrijednost 1,582 milijarde eura, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

(www.strukturnifondovi.hr 05.02.2015.)

Skip to content