Life je program Europske komisije kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem poput očuvanja prirode i bološke raznolikosti, gospodarenje otpadom, cirkularne ekonomije, održivog upravljanja resursima, kvalitete zraka, sprječavanje i ublažavanje klimatskih promjena.

Od 1992. godine kroz Life sufinancirano je više od 4000 projekata, a za razdoblje 2014.-2020. osigurano je 26 milijardi kuna. Od toga je Hrvatskoj do 2017. godine na raspolaganju oko 155 milijuna kuna a za preostali period alokacija će se tek definirati.

Odabrane projekte Europska komisija sufinancirat će do 60%, a za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa moguće je ostvariti i do 75% sufinanciranja.
U pravilu se radi o vrlo zahtjevnim projektima, organizacijski, izvedbeno i financijski te je često udio vlastitog financiranja od 40% predstavljao i najveću prepreku za projekt. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po prvi puta osigurao je mogućnost da projekti koji dobiju zeleno svijetlo Europske komisije odnosno financiranje kroz LIFE, do polovine preostalog vlastitog udjela mogu povući iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. To znači da nositelji projekta u konačnici moraju osigurati od 12,5 do 20% vlastitih sredstava. Kako bi ostvarili nacionalno sufinanciranje korisnici projekta moraju biti registrirani u Hrvatskoj i aktivnosti projekta se moraju provoditi u Hrvatskoj.
Sufinancirat će se pilot projekti, projekti najbolje prakse i informacijski iz dva potprograma: Okoliš i Klimatske aktivnosti.

Na program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije registrirane na području Europske unije. Natječaj će biti otvoren 1. lipnja, za potprogram Klima trajati će do 15.9.2015., a za potprogram Okoliš do 1. 10. 2015. Projekti će se prijavljivati direktno Europskoj komisiji preko web portala eProposal.

www.mzoip.hr

Skip to content