hamagbicro

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva na 3. Poduzetnički Forum HAMAG-BICRO-a na kojem će se najaviti novi natječaji inovacijskih programa u vrijednosti od 37 milijuna kuna. Forum će se održati u utorak, 10. veljače 2015., u 14 sati u Kongresnom centru Forum Zagreb (Radnička cesta 50).
Cilj Foruma je predstaviti inovacijske programe HAMAG-BICRO-a za potporu inovacijskom procesu u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, uspješne projekte HAMAG-BICRO-a usmjerene jačanju aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija kod poduzetnika te najaviti nove natječaje za Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM te Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO.

Sredstva za provedbu navedenih programa osigurana su u okviru Drugog projekta tehnologijskog razvoja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (STP II) kroz zajam Svjetske banke. Projekt STP II usmjeren je na financiranje inovacijskog procesa i povezivanje korisnika u javnom i privatnom sektoru kako bi se razvio i unaprijedio inovacijski sustav u području malog i srednjeg poduzetništva te na taj način povećala zaliha projekata u privatnom sektoru za prijavu u Europske strukturne i investicijske fondove. Za program RAZUM predviđeno je sufinanciranje R&D projekata u iznosu od 23 milijuna kuna, dok su za program IRCRO predviđene potpore od 14 milijuna kuna.

Svrha Programa II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM je podržati aktivnosti istraživanja i razvoja u mikro, malim i srednjim poduzećima. Program financira inovativne tehnološke projekte s ciljem podizanja konkurentnosti domaćih poduzeća i proizvoda. Isti obuhvaća početno financiranje novoosnovanih poduzeća te financiranje razvoja novog proizvoda/usluge u postojećim poduzećima. Doprinos će se usmjeriti na održivo povećanje broja malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju.

Program IRCRO ima za cilj poticati mala i srednja poduzeća (MSP) na povećanje istraživačko-razvojnih aktivnosti kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama (ZII). Programom se želi olakšati pokretanje istraživačko-razvojnih projekata, pomoći uspostavljanju kontinuirane suradnje MSP sa ZII te skratiti vremenski ciklus razvoja novih proizvoda.
Natječaji će se otvoriti početkom veljače i bit će pravovremeno objavljeni na službenim stranicama Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Za sudjelovanje na 3. Poduzetničkom Forumu HAMAG-BICRO-a možete se prijaviti ovdje najkasnije do 9. veljače 2015. u 12 sati. Sudjelovanje na Forumu je besplatno, a broj mjesta je ograničen.
(www.hamagbicro.hr 03.02.2015.)

Skip to content