Dnevni boravak Crvenog križa

Na Javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u suradnji s Razvojnom agencijom VTA prijavilo je projekt „Zlatne godine“ ukupne vrijednosti 80.000,00 kn. Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života starijeg stanovništva na području grada Virovitice i prigradskih naselja kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u sklopu dnevnog boravka za starije osobe. Projekt „Zlatne godine“ razvijen je na temelju usvojene i do sada provođene misije Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, a to je pomoć i podrška starijim i nemoćnim osobama na području grada Virovitice.

GDCK Virovitica sve svoje napore usmjerava prema poboljšanju uvjeta života lokalnog stanovništva i podizanju kvalitete socijalnih usluga u cilju smanjenja socijalne isključenosti, podizanju ravnopravnosti svih kategorija lokalnog stanovništva i podizanju kvalitete socijalnih usluga, a sve u cilju podizanja ukupne kvalitete življenja lokalnog stanovništva. U skladu s raspoloživim kapacitetima, dnevni boravak za starije i nemoćne osobe otvoren je radnim danom od 7-15 sati te subotom od 9-12 sati, a svakodnevno ga koristi u prosjeku 27 korisnika, dok se na godišnjoj razini broj korisnika penje i do 8.000. Stariji građani našeg grada sastavni su dio zajednice te svojim aktivnim uključivanjem kvalitetnije žive i stvaraju. Jedna od najvećih vrijednosti je očuvati uključenost čovjeka u zajednicu u kojoj živi, jer većina starijih ima znanje koje može podijeliti, iskustvo koje može prenijeti na svoju generaciju, ali i na mlade koji sve češće zaboravljaju tradicionalne vrijednosti i običaje.

Projektom „Zlatne godine“ želi se nastaviti s dobrom praksom brige i skrbi o našim starijim građanima kojima se kroz druženje i kreativan rad obogaćuje svakodnevni život i podiže ukupna kvaliteta življenja. Osim toga, kroz predavanja stručnjaka korisnici će učiti o važnosti brige o vlastitom zdravlju te načinima prevencije pojave oboljenja karakterističnim za njihovu dob, načinima na koje ublažiti simptome bolesti i općenito načinima na koje zdravije i kvalitetnije živjeti.
Kroz prilagođene sportsko-rekreativne aktivnosti održavat će formu te i na taj način samo aktivacijom doprinijeti vlastitom zdravlju i kvaliteti života općenito.

Skip to content