Grad Virovitica prijavio je na natječaj iz Programa ruralnog razvoja „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Ulica Svetog Križa Milanovac. Projekt čija ukupna vrijednost iznosi 9.234.437,00 kuna, a dužina spomenute dionice iznosi čak 1738 metara obuhvaća rekonstrukciju ceste, izgradnji pješačkih i biciklističkih staza, izvedbu oborinske kanalizacije te rekonstrukciju javne rasvjete i EKI mreže.

Tako će se na dionici od križanja s Ulicom Zbora narodne garde i 30. svibnja do spoja s Ulicom Zlatnog polja proširiti postojeći kolnik te izvesti obostrana pješačka staza, biciklistička staza sa južne strane te oborinska kanalizacija. Na dionici od križanja s Ulicom Zlatnog polja do II. odvojka Ulice Svetog Križa proširit će se kolnik te osim pješačke staze širine 1.6 metara formirati zatvoreni sustav odvodnje oborinske kanalizacije. Rekonstruirat će se i dionica do Ulice Sjevernjak u Rezovcu koja će osim asfaltiranja kolnika za dvosmjerni promet širine 5,5 metara obuhvatiti i izgradnju pješačke staze širine 1,6 metara te izvedbu oborinske kanalizacije. Projekt je pripremila gradska Razvojna agencija VTA u suradnji s Gradom Virovitica.

Skip to content