Osim prijavljivanja velikih projekta od kojih kao posljednji uspješni projekt možemo izdvojiti Projekt „5 do 12 za Dvorac“ odnosno obnovu Dvorca Pejačević i Gradskog parka, Razvojna agencija VTA od početka godine prijavila je čak 58 projekata za organizacije civilnog društva, pri čemu se 34 projekta odnose na sport i rekreaciju, a njih 24 na kulturu, kreativnost i svladavanje tjelesnih teškoća.

Sve navedeno još je jedan pokazatelj sustavne brige Grada Virovitice i Razvojne agencije VTA za razvoj civilnog društva, što će se nastaviti i u budućnosti otvaranjem novih natječaja.

Skip to content