Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gradu Virovitici projekt „Grad koji diše – II. faza“. Riječ je o provedbi mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te provođenju aktivnosti definiranih Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) na području grada Virovitice.

Projektom je planirano povećanje površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima sadnjom pojedinačnih i grupnih stabala te drvoreda u ulicama Junija Palmotića, Augusta Šenoe, Tomaša Masaryka, Zbora Narodne garde, Ljudevita Gaja te Bečkoj i Franjevačkoj. Također, „ozeleniti“ će se i dvorište Područne škole u Podgorju, Dječjeg vrtića Cvrčak u Pejačevićevoj ulici te dvorište Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica.

Na križanju ulice Ljudevita Gaja i Vinkovačke ulice planira se oformiti park „Čarobna šuma“ koji će imati i edukativnu svrhu te će biti prigodan za održavanje škole u prirodi i sličnih aktivnosti. U sklopu parka postavit će se dvije drvene sjenice s ozelenjenim krovnim vrtom i ostalom urbanom opremom.

Sva stabla koja će biti posađena imat će vreće za navodnjavanje u svrhu održivosti zbog ekstremnih klimatskih promjena.

Projekt je prijavljen u suradnji s Razvojnom agencijom VTA, vrijedan je 215.382 eura, a iznos sufinanciranja od strane FZOEU je 80 posto, odnosno 172.305 eura.
Da podsjetimo, u provedbi je projekt „Grad koji diše – faza I. u sklopu kojeg se Virovitica tijekom ove i sljedeće godine „zazelenjeti“ i s više od 1300 stabala kojima će se na području grada i prigradskih naselja stvoriti nove zelene površine.

Grad Virovitica planira i dalje raditi na projektima kojima se doprinosi ozelenjavanju grada i prilagodbi klimatskim promjena. (virovitica.hr)

Skip to content