Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio pet natječaja koja pripadaju u sektor zaštite okoliša te četiri natječaja koja pripadaju u sektor energetike.

Natječaji koji pripadaju u sektor energetike:

1. JAVNI NATJEČAJ(ENU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada
• Fond dodjeljuje sredstva suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi sufinanciranja energetske obnove postojećih višestambenih zgrada.

2. JAVNI POZIV (EnU-19/2015) za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama
• Fond neposredno sufinancira nabavu i ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u samostalnim uporabnim cjelinama postojećih višestambenih zgrada priključenima na centralni toplinski sustav.

3. JAVNI POZIV (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada
• Fond neposredno sufinancira energetske preglede i energetsko certificiranje postojećih višestambenih zgrada sukladno obvezama propisanim člankom 7. Pravilnika o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju (“Narodne novine” broj 48/14., 150/14.).

4. JAVNI POZIV (EnU-21/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama
• Fond dodjeljuje sredstva suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi financiranja izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim višestambenim zgradama.

Natječaji koji pripadaju u sektor zaštite okoliša:

1. JAVNI POZIV (ZO-1/2015) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada
• Fond sufinancira isključivo vrijednost nabave komunalne opreme. Stavke poput označavanja komunalne opreme financira sam Korisnik.

2. JAVNI POZIV (ZO-10/2015) za neposredno sufinanciranje nabave komunalnih vozila
• Fond sufinancira isključivo vrijednost nabave komunalnog vozila. Stavke poput usluge održavanja komunalnih vozila ili označavanja komunalnih vozila financira sam Korisnik.

3. JAVNI POZIV (ZO-11/2015) za neposredno sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta
• Fond sufinancira isključivo vrijednost nabave mobilnih reciklažnih dvorišta. Stavke poput označavanja mobilnog reciklažnog dvorišta financira sam Korisnik.

4. JAVNI POZIV (ZO-2/2015) za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi
• Fond sufinancira isključivo vrijednost nabave i uslugu ugradnje opreme nadogradnje sustava prikupljanja otpada. Stavke poput usluge održavanja sustava ili označavanja financira sam Korisnik.

5. JAVNI POZIV (ZO-7/2015) za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode                      

Fond dodjeljuje sredstva za:
istraživačke i razvojne studije u području zaštite okoliša i prirode
programe
-edukacije o zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti održivog razvoja,
-edukacije o jačanju svijesti javnosti o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti,
-edukacije za poticanje izbjegavanja nastajanja otpada,
-edukacije za sprečavanje i smanjenje onečišćenje okoliša,
-edukacije i informiranja javnosti o gospodarenju otpadom.
projekte
-iskorištavanja vrijednih svojstava otpada,
-ponovne uporabe otpada.

Za više informacija te dokumentaciju natječaja posjetite službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. ( http://www.fzoeu.hr/ )

Skip to content