Grad Virovitica je uspostavio besplatan bežični internet koji pokriva područje Gradskog parka u Virovitici i šetnice pored Gimnazije. Svi građani Virovitice, kao i posjetitelji, mogu se putem svojih uređaja besplatno spojiti na bežičnu mrežu WiFi4EU Virovitica. Na prostoru Gradskog parka i šetnice postavljeno je 10 pristupnih točaka.

Projektnu prijavu WiFi4EU Virovitica su izradili Grad Virovitica i Razvojna agencija VTA te je projektu odobren iznos od 15.000,00 eura u sklopu WiFi4EU inicijative

U okviru inicijative WiFi4EU koja je pokrenuta 2018. godine Europska komisija nastoji promovirati besplatan pristup bežičnom internetu za sve građane EU u javnim prostorima te je u razdoblju od 2018. do 2020. Za tu namjenu osigurala je budžet od 120 milijuna €.

– Grad Virovitica je jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj kojem su odobrena sredstva u sklopu WiFi4EU inicijative. Omogućavanje besplatnog pristupa bežičnom internetu za sve građane u središtu grada je nastavak kontinuiranog rada Grada Virovitice i Razvojne agencije VTA čime se poboljšavaju uvjeti za život i standard lokalnog stanovništva, rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Sadržaj održava isključivo stajalište Grada Virovitice te Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) nije dogovorna za uporabu sadržajnih informacija.

Skip to content