Razvojna agencija VTA održala je dvije informativne radionice s ciljem informiranja o uvjetima prihvatljivosti i što bolje pripremljenosti potencijalnih prijavitelja za prvi natječaj za Potporu malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023. – 2027.

Zainteresiranima su predstavljeni uvjeti prihvatljivosti i način prijave na objavljeni natječaj. Naime, natječaj za potporu malim poljoprivrednicima namijenjen je fizičkim i pravnim osobama, izuzev zadrugama, koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO ako ulažu u sektor prerade odnosno proizvodnje voća, povrća i cvijeća. Prihvatljive su i fizičke i pravne osobe čija je ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO ako je riječ o ulaganjima u ostalim sektorima prerade odnosno proizvodnje. Važno je pritom da prijavitelji imaju podmirene financijske obveze prema državnom proračunu i da nisu u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu.
Prijave se podnose od 01.07.2024. od 12:00 h do 31.07.2024. do 12:00 h, a raspoloživi iznosi su od 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR, ovisno o vrsti ulaganja i veličini poljoprivrednog gospodarstva pri čemu intenzitet potpore iznosi do 85% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi materijalni troškovi koji se mogu sufinancirati sredstvima natječaja su:
• izgradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, objekata za životinje, staklenika, plastenika;
• izgradnja, odnosno rekonstrukcija i/ili opremanje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje;
• izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu;
• kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
• kupnja poljoprivredne mehanizacije, uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sektor vinogradarstva.
• restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino;
• kupnja sustava za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena;
• kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova;
• stjecanje poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Skip to content