Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2022. godinu u svrhu sigurnosti ljudi, zdravlja ljudi i životinja, te smanjivanja materijalne štete.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave koje propisuju način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te organiziraju i financiraju poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja. Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu RH u iznosu od 3 milijuna kuna.

Privremeno zbrinjavanje oduzetih ili napuštenih, izgubljenih i zanemarenih domaćih životinja za jedinice lokalne samouprave predstavlja organizacijski, a time i financijski zahtjevnu aktivnost, stoga je Ministarstvo odlučilo osigurati nadoknadu troškova zbrinjavanja domaćih životinja novom potporom u iznosu i do 300 tisuća kuna po korisniku.

U okviru ovoga Programa financirat će se troškovi usluge smještaja i njege, hranidbe, troškovi označavanja neoznačenih životinja, te veterinarski troškovi liječenja.

Predmetni Program je dostupan na poveznici.

Skip to content