Slika
Regionalna energetska agencija Sjever u završnoj je fazi provođenja projekta „Energetskom učinkovitošću i racionalnim korištenjem energije do povećanja konkurentnosti“ sufinanciranog kroz Poduzetnički impuls.

Cilj projekta je provedbom energetskih pregleda prvenstveno fokusiranih na „low-hanging-fruits“ odnosno brzo isplative investicije i promocijom cijelog projekta pomoći malim i srednjim poduzećima da kroz povećanje energetske učinkovitosti i racionalnije korištenje energije povećaju svoju konkurentnost na razini Hrvatske i EU. Osim obaveza vezanih uz energetiku, ulaskom u Europsku Uniju sektor malog i srednjeg poduzetništva našao se u situaciji u kojoj su mu se ukazale mnogobrojne prilike, ali i opasnosti od konkurencije. Kako bi se iskoristile upravo ukazane prilike, ali i kako bi i mala i srednja poduzeća uspješno konkurirala na međunarodnom tržištu, potrebno je podići učinkovitost svakog pojedinog poslovnog subjekta, a jedno od ključnih područja kroz koje je to moguće postići upravo je energetska učinkovitost i racionalno korištenje energije.

U sklopu projekta Regionalna energetska agencija Sjever provela je osam energetskih pregleda na osam poslovnih subjekata na području Koprivničko – križevačke, Virovitičko – podravske i Varaždinske županije. Rezultat provedbe predmetnih aktivnosti za svakog od prijavitelja je studija povećanja energetske učinkovitosti i racionalnije korištenja energije, na temelju čega je izrađena baza najčešćih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u sektoru malog i srednjeg poduzetništva.

Mjere povećanja energetske učinkovitosti predložene u elaboratima analiziranih poslovnih subjekata fokusirane su prvenstveno na brzo investicije u domeni potrošnje električne energije. U vidu postizanja ciljeva definiranih projektom, elaborati o povećanju energetske učinkovitosti obuhvaćaju:
– Analizu potrošača energenata i vode
– Pregled termo – tehničkih instalacija i analizu potrošnje pripadajućih energenata (najčešće prirodni plin)
– Pregled električnih instalacija i analizu potrošnje električne energije (distribucija i opskrba)
– Pregled sustava potrošnje vode (sanitarna i potrošna topla voda).

Analizom mjera dobivenih temeljem energetskih pregleda donesen je zaključak da se iste mogu strukturirati u dvije skupine:
– Mjere primjenjive na većini poslovnih subjekata u domeni malog i srednjeg poduzetništva
– Mjere usko vezane uz tehnološke procese i opremu i/ili ovisne o energetskim potrebama

U prvoj skupini mjera posebno je važno naglasiti one mjere čijom je primjenom moguće postići prvenstveno financijske uštede bez investicijskih ulaganja, tzv. soft mjere. Spomenut mjere odnose se prvenstveno na odabir opskrbljivača električnom energijom i odabir tarifnog modela opskrbe električnom energijom. Prema rezultatima analize energetskih pregleda, implementacijom tih dvaju mjera analizirani subjekti mogu ostvariti uštede između 350,00 i 600,00 kn po zaposleniku godišnje, sumarno između 3.600,00 do 18.000,00 kn na godišnjoj razini. Osim „besplatnih“ mjera povećanja energetske učinkovitosti, mjere primjenjive kod većine poslovnih subjekata vezane su uz:
– Kompenzaciju jalove energije (Uštede: 100,00 – 200,00 kn po zaposleniku godišnje; Prosječni period povrata investicije: 4 – 8,5 godina)
– Promjene naponske razine preuzimanja električne energije i/ili ugradnja opreme za kontrolu vršne snage (Prosječni period povrata investicije: 1,9 – 4,7 godina)
– Zamjenom neučinkovitih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima (Prosječni period povrata investicije: 6,8 godina)

Grafikon u nastavku prikazuje rezultate analize mjera predloženih u elaboratima: Prosječni period povrata investicije predloženih mjera (presjek svih analiziranih poslovnih subjekata) iznosi vrlo prihvatljivih 4,3 godine.
CHART

* Nisu uračunate uštede ostvarive izgradnjom kogeneracijskog postrojenja (848.000,00 kn/god)
** Nisu uračunate uštede ostvarive izgradnjom fotonaponske elektrane (29.400,00 kn/god)

S ciljem promocije rezultata energetskih pregleda i skretanja pažnje na problematiku energetske učinkovitosti u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, baza najčešćih mjera tiskana je u 500 primjeraka i podijeljena na području sjeverne Hrvatske, a elektronski primjerak dokumenta možete preuzeti u sklopu ovog članka.

Elektronski primjerak dokumenta Baza mjera energetske učinkovitosti u malim i srednjim poduzećima

Skip to content