Slider Slika 1 Slider Slika 2
* grad koji ima

Novosti

Razvojna agencija VTA

Razvojna agencija VTA osnovana je Odlukom gradskog vijeća Grada Virovitice te je prva lokalna razvojna agencija u RH koja je registrirana kao ustanova. Osnivač i vlasnik Razvojne agencije VTA je Grad Virovitica te je sukladno tome glavna zadaća Razvojne agencije raditi u interesu osnivača kroz izradu i implementaciju razvojnih projekata i ostalih strateških dokumenata. Osim toga, djelatnosti Razvojne agencije VTA uključuju i pisanje projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Virovitica kao i za organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Virovitice.

Svojim djelovanjem kroz pripremu, prijavu i provedbu projekata te suradnju  s resornim ministarstvima i institucijama EU doprinijeti stvaranju kapaciteta za rast i razvoj grada Virovitice. U skladu s tim, cilj je objediniti djelovanje javnih i gospodarskih subjekata radi ostvarivanja rasta i razvoja ljudskih potencijala, gospodarstva, podizanja kvalitete života, zaštite okoliša te promoviranja prirodnih, kulturnih i turističkih potencijala grada Virovitice.

Postati vodeća potporna institucija lokalnom razvoju koja kroz suradnju s poduzetnicima, lokalnom samoupravom i institucijama doprinosi ostvarenju gospodarskog i ukupnog rasta te održivog razvoja.

O agenciji | Misija | Vizija

partner-grad-virovitica

tz-virovitica

gradski-muzej-virovitica

kazaliste-virovitica

knjiznica-virovitica

flora-vtc

plin-vtc

poslovni-park

virkom

icv

rea-sjever

Projekti

Saznajte sve o projektima RA VTA

2m2C_logo_1_A_page-0001

2M2C – Music moves us – Culture connects us
Više o projektu

Poduzetnička zona Antunovac

Izgradnja ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac
Više o projektu

Integrirani razvojni program Virovitice ‘5 do 12 za Dvorac’
Više o projektu

Cross-border touristic routes of honey & bees – Bee2Be
Više o projektu

Erasing Borders with Music
Više o projektu

Kontakt

Razvojna agencija VTA
Trg bana Josipa Jelačića 21, 33000 Virovitica
033/638-881   •   

Skip to content