Nositelj
Razvojna agencija VTA

Budžet
230.115 €

Trajanje
1. 9. 2017. - 31. 8. 2019.

Prema akcijskom planu Poduzetništvo 2020. (Enterpreneurship 2020) Europi je potrebno više poduzetnika, kako bi povratila prijašnje razine rasta i visoke zaposlenosti. U planu se još jednom ističe značaj poduzetničkih znanja, vještina i volje osnivača kao važnih čimbenika uspjeha početničkih (start-up) poslovnih pothvata. RE-ENTER cilja na potrebe starijih poduzetnika (45+) za poboljšanjem vlastitih poslovnih vještina i nudi podršku u različitim fazama poduzetničkog pothvata – od razvoja poslovne ideje do osnivanja tvrtke i tijekom prvih iskoraka na tržište. Projekt se oslanja i maksimalno će iskoristiti koristi intergeneracijskog učenja uključivanjem mladih poduzetnika.

„Stariji radnici posjeduju bogatstvo iskustva i vještina, npr. 400.000 nezaposlenih starijih od 45 godina imaju prosječno 25 godina radnog iskustva svaki, znači da na tržištu gubimo 10 milijuna godina iskustva.“ Ovo veliko bogatstvo iskustva i vještina ne pridonosi samo dobrobiti gospodarstva već će se koristiti u podučavanju mlađih generacija radnika. Cilj projekta je produbiti razumijevanje o motivacijama i vještinama koje su potencijalnim i postojećim poduzetnicima starijim od 45 najviše potrebne, posebice u zemljama partnerima.

Poduzetnici stariji od 45 dobro poznaju svoj sektor i posjeduju relevantno iskustvo u niši svog rada. Ono što im nedostaje su specifična znanja i vještine pokretanja i vođenja uspješnog i održivog poslovnog pothvata. Iako posjeduju iskustvo i vještine potrebne za poslovni uspjeh, potrebna im je veća izloženost poduzetništvu. Kombinacija znanja o poduzetništvu te zrelost i vještina starijih poduzetnika mogu umanjiti rizik od neuspjeha njihovih početničkih poslovnih pothvata.

Naziv korisnika

Razvojna agencija VTA

Partneri u projektu

Learning Detours V.A. (Cipar), Tichting Business Development Friesland (Nizozemska), European Centre for Women and Technology – ECWT (Norveška), Found.ation (Grčka) i EOLAS S.L. (Španjolska)

Mrežne stranice

reenter.eu

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta RE-ENTER su uspostava edukacijskog programa „Poduzetničkog razvoja“ za nezaposlene starije od 45 procesom analize potreba, razmjena iskustava i dobrih praksa razvoja i poticanja poduzetništva te spajanje inovativnih pristupa. Istovremeno projektna zajednica će sudionicima putem IKT-a osigurati inovativno i inspirativno obrazovno okruženje, uključujući vježbe kreativnosti, rukovođenje raznolikošću i druge alate, izravno i virtualno povezujući poduzetnike početnike. Motivacijski aspekti bit će prilagođeni ovisno o različitim motivacijama ciljne skupine.

Ukupna vrijednost projekta

230.115,00 eura

Iznos koji sufinancira EU

230.115,00 eura

Razdoblje provedbe projekta

Od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2019.

Naziv fonda

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+

 

 

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe koje se u njoj nalaze.

Skip to content