Nositelj
Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Budžet
6.105.346,51 HRK

Trajanje
20. 12. 2017. – 20. 6. 2020.

Osposobljavanjem ranjivih skupina društva, točnije žena u nepovoljnom položaju na  lokalnom  tržištu  rada,  omogućit  će  se  njihova konkurentnost, ojačati radni potencijal i olakšati zapošljavanje nakon završetka projekta. Po završetku osposobljavanja polaznicama će se uručiti Uvjerenje o  položenom osposobljavanju što će  biti podloga za  upis u  e-radnu knjižicu. Projekt će  pridonijeti smanjenju nezaposlenosti žena koje  se nalaze u evidenciji nezaposlenih HZZ-a i koje su prepoznate kao ranjiva skupina društva u pogledu zapošljavanja te imaju najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje. Zapošljavanje kroz ovaj projekt će pozitivno utjecati na njihov radni potencijal i povećati zadovoljstvo i kvalitetu života pružanjem pomoći starijim i nemoćnim osobama kojima je takva pomoć i podrška potrebna.

Naziv korisnika

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Partneri u projektu

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica i Centar za socijalnu skrb Virovitica

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je zapošljavanje 40 nezaposlenih žena s lokalnog područja na period od 24 mjeseca u svrhu pružanja pomoći i podrške krajnjim korisnicima pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao i provođenje programa njihova osposobljavanja i jačanja radnog potencijala.

Osposobljavanje i stečeno radno iskustvo će pozitivno utjecati na lakše zapošljavanje žena na lokalnom tržištu rada po završetku projekta. Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta

6.105.346,51 kuna

Iznos koji sufinancira EU

5.189.544,53 kuna

Razdoblje provedbe projekta

20. 12. 2017. – 20. 6. 2020.

Naziv fonda

Europski socijalni fond

Skip to content