Nositelj
Dječji vrtić Cvrčak Virovitica

Budžet
8.891.014,29 HRK

Trajanje
22. 11. 2016. – 30. 9. 2018.

U sklopu energetske obnove dječjeg vrtića Cvrčak odvijat će se dva projekta, obnova zgrade 2 i obnova zgrada 3 i 4, ukupno vrijednih preko 8 milijuna kuna. Provedbom projekata izvest će se sljedeće mjere: izvedba toplinskog izolacijskog sustava, izvedba završnog sloja fasade, toplinskih mostova, te dio temelja i sokla, izvedba toplinske izolacije na kosim i ravnim krovovima, zamjena postojeće stolarije novom PVC stolarijom i ugradnja zaštite od sunca na novu stolariju, zamjena sustava ventilacije, odnosno uvođenje ventilacije s rekuperacijom, zamjena postojećeg kotla u kotlovnici, zamjena postojećeg spremnika PTV toplinskom pumpom, zamjena spremnika PTV i ugradnja solarnih kolektora za grijanje PTV i zamjena cirkulacijskih pumpi elektronskim. Mjere koje će se provesti su energetski, ekonomski i ekološki najisplativije te će dovesti do smanjenja operativnih troškova. Navedeno će osigurati kvalitetnije ostvarivanje ciljeva predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Cvrčak Virovitica. Projekti će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti zgrade, ali i poboljšanju kvalitete boravka djece i odraslih u tom prostoru.

Krajnji korisnici su djeca vrtićke dobi i zaposlenici koji borave u predmetnim prostorijama Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica.

 

Energetska obnova zgrade 2

Naziv korisnika

Dječji vrtić Cvrčak Virovitica

Partneri u projektu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je smanjenje potrošnje toplinske energije kroz energetsku obnovu Zgrade II Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 66,34%. Navedeno će se postići putem sanacije vanjske ovojnice, zamjene sustava grijanja i uvođenja sustava ventilacije. Projekt će doprinijeti većim uštedama te povećanju energetske učinkovitosti zgrade i zaštiti okoliša, a obnovom predmetne zgrade unaprijediti će se energetski razred iz E u C.

Očekivani rezultati projekta:

1. unaprjeđen energetski certifikat Zgrade II Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica sa energetskog razreda E na energetski razred C;

2. smanjenja potrošnja toplinske energije u Zgradi II Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica– ušteda za 66,34% na godišnjoj razini;

3. smanjenja godišnja emisija CO2 za 73,51% u Zgradi II Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 2.905.096,96 kuna.

Iznos koji sufinancira EU

Sufinanciranje Europske Unije iznosi 61,07% prihvatljivih troškova, 924.361,82 kuna.

Razdoblje provedbe projekta

22. studenog 2016. – 30. rujna 2018.

Naziv fonda

Europski fond za regionalni razvoj

 

Energetska obnova zgrade 3 i 4

Naziv korisnika

Dječji vrtić Cvrčak Virovitica

Partneri u projektu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je smanjenje potrošnje toplinske energije predmetne zgrade Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica kroz energetsku obnovu zgrade prema zadanim tehničkim uvjetima. Projekt će doprinijeti uštedi toplinske energije za 58,97%, povećanju energetske učinkovitosti zgrade, zaštiti okoliša i poboljšanju kvalitete boravka.

Očekivani rezultati projekta: 1. Prelazak predmetne zgrade iz postojećeg energetskog razreda D u energetski razred C; 2. Ostvarene uštede toplinske energije za 58,97% na godišnjoj razini u odnosu na stanje prije energetske obnove; 3. Smanjena godišnja emisija CO2 za 67,71% u odnosu na stanje prije energetske obnove.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 5.985.917,33 kuna.

Iznos koji sufinancira EU

Sufinanciranje Europske Unije iznosi 61,02% prihvatljivih troškova, 2.947.061,62 kuna.

Razdoblje provedbe projekta

22. studenog 2016. – 30. rujna 2018.

Naziv fonda

Europski fond za regionalni razvoj

Skip to content