Nositelj
Grad Virovitica

Budžet
81.439.871.46 HRK

Trajanje
25. 8. 2016. – 25. 8. 2019.

Kao odgovor na potrebe i kontekst socioekonomskog okruženja područja utjecaja opći cilj Integriranog programa je pridonijeti razvoju i razvojnom potencijalu kontinentalnog turizma te stvaranju boljih socio-ekonomskih uvjeta na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju kulturne baštine. Sukladno općem cilju, Programom se namjerava ostvariti specifični cilj: Provedbom Integriranog razvojnog programa unaprijediti upravljanje Dvorcem Pejačević i Gradskim parkom u Virovitici te ujedno stvoriti konkurentnu, integriranu i obogaćenu turističku ponudu čineći ju polazištem posjetiteljskih tura ove destinacije.U vidu ovog projekta omogućava se razvoj kulturnog turizma kojim se nastoji očuvati kulturna baština, ali i razviti turistička ponuda kroz paletu novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga te doprinijeti brendiranju turističke destinacije područja. Ovaj oblik turizma, uz visokokvalitetno upravljanje destinacijom i dobrom promocijom može proizvesti dalekosežne indirektne i mrežne učinke. U tom kontekstu, projekt se treba promatrati kao pokretač razvoja čiji su ekonomski utjecaji vidljivi kao doprinos lokalnom gospodarstvu.

Naziv korisnika

Grad Virovitica

Partneri u projektu

Turistička zajednica grada Virovitice; Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije; Drvni klaster Virovitičko-podravske županije; Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Mrežne stranice

5do12.eu

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Pridonijeti razvoju i razvojnom potencijalu kontinentalnog turizma te stvaranju boljih socio -ekonomskih uvjeta na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju kulturne baštine.

Unaprijediti upravljanje dvorcem Pejačević i Gradskim parkom u Virovitici te ujedno stvoriti konkurentnu, integriranu i obogaćenu turističku ponudu čineći ju polazištem posjetiteljskih tura ove destinacije.

Ukupna vrijednost projekta

81.439.871.46 kuna

Iznos koji sufinancira EU

66.659.100,04 kuna

Razdoblje provedbe projekta

25. kolovoz 2016. – 25. kolovoz 2019.

Naziv fonda

Europski strukturni i investicijski fondovi

Skip to content