Nositelj
Dječji vrtić Cvrčak Virovitica

Budžet
114.866,20 EUR

Trajanje
1. 9. 2017. – 31. 10. 2018.

Projekt pod nazivom „4 Elements 4 Kids from cross border co-operation and education adjusted for pre-school children” (akronim 4E4K) odobren je u ožujku 2017. godine u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Isti je u skladu sa specifičnim ciljem 4.1 koji se odnosi na poboljšanje uloge obrazovnih institucija kao intelektualnih centara za povećanje razine znanja u regiji. Vizija projekta je omogućiti djeci i odgojiteljima dvaju dječjih vrtića da razmijene način rada s djecom i način korištenja recikliranih materijala uključivanjem djece iz skupina u nepovoljnom položaju i manjina. Aktivnosti će se odvijati na području grada Virovitice, grada Pečuha i naselja Otrovanec. Tijekom trajanja projekta, odnosno u razdoblju od 14 mjeseci, bit će provedeno ukupno 13 aktivnosti. Organizator šest aktivnosti bit će nositelj projekta, Dječji vrtić CVRČAK Virovitica, šest će organizirati projektni partner Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom „Miroslav Krleža” Pečuh, a jednu projektni partner Razvojna agencija VTA.

Naziv korisnika

Dječji vrtić Cvrčak Virovitica

Partneri u projektu

Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom „Miroslav Krleža“ Pečuh i Razvojna agencija VTA

Mrežne stranice

4e4k.com.hr

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

1. Uspostavljanje prekogranične suradnje dvaju vrtića putem različitih odgojno-obrazovnih aktivnosti koje će djeci podići razinu znanja o prirodnim, društvenim i kulturnim vrijednostima pograničnog područja.

2. Omogućiti djeci vrtića iz dvije države stjecanje novog, pozitivnog iskustva o prekograničnoj suradnji, njihovo međusobno upoznavanje i zbližavanje, otkrivanje međusobnih sličnosti i razlika. Razvijati kod djece spremnost za prihvaćanje različitosti i međusobnu toleranciju.

Ukupna vrijednost projekta

114.866,20 eura

Iznos koji sufinancira EU

97.636,26 eura

Razdoblje provedbe projekta

1. 9. 2017. – 31. 10. 2018.

Naziv fonda

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Skip to content