Nositelj
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

Budžet
179.149,06 EUR

Trajanje
15.06.2020. – 14.02.2022.

Nositelj projekta “2M2C – Music moves us – Culture connects us” je Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, dok su partneri na projektu: Szigetvari Tankeruleti Kozpont i Razvojna agencija VTA. Iznos koji sufinancira EU iznosi 152.276,70 EUR.

Kada je u pitanju obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, Hrvatska i Mađarska dijele isti interes, a to je podizanje svijesti o mogućnostima učenika s teškoćama i njihovo što veće uključivanje u širu društvenu zajednicu.

Cilj projekta je da se kroz provođenje zajedničkih aktivnosti ruše jezične prepreke, ostvaruje suradnja, učenje jednih od drugih, stvaranje trajnih prijateljstva. Glazba je pravi put za to. Ona je je svuda oko nas. Ona ima utjecaj na sva područja razvoja djeteta : emocionalno socijalni, psihomotorni, kognitivni. Kroz projekt će se posebnu pozornost posvetiti brojalicama. Brojalice su sredstvo igre, poticaj za igru, dopuna igri i igra sama. Kroz provedbu 15 projektnih aktivnosti naučiti će se kako ritam i kretanje te rana ritmička stimulacija utječe na razvoj i stimulaciju jezika i govora djece s teškoćama u razvoju, pokazati će se kako brojalica povezuje, ohrabruje na verbalno i neverbalno uspostavljanje komunikacije, pomaže u svladavanju novih vještina i kompetencija.

Ciljana skupina su učenici s teškoćama u razvoju u dobi od 7 do 21 godina.

Osnovni ciljevi projekta su:

Uspostavljanje prekogranične suradnje ustanova u kojima se školuju učenici s teškoćama u razvoju, kroz aktivnosti omogućiti povezivanje dvije nacije, brisanje granica, prevladavanje različitosti te stvaranje zajedništva.

Omogućiti učenicima iz dvije države sudjelovanje u aktivnostima vezanim za stvaralaštvo brojalice kao izuzetno pogodne muzičke forme, kao i u izradi multisenzornih instrumenata koji će se kasnije koristiti u muzičkim aktivnostima.

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

INTERREG_LOGO_HRhuhr_logo_HR_small

“Sadržaj je isključiva odgovornost Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”

Skip to content