Predmet natječaja je dodjela donacija za projekte okolišne održivosti koji imaju pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša, smanjenje otpada, očuvanje prirodnih zajednica i slično. Na natječaj se mogu prijaviti projekti edukacije o temama važnim za očuvanje okoliša ali i projekti koji kroz konkretne akcije doprinose ljepšem i čišćem okolišu i smanjenju otpada u zajednici (primjerice škola u prirodi, učenje o bio raznolikosti i očuvanju biljnih i životinjskih staništa i vrsta, gospodarenje otpadom, uređenje i čišćenje okoliša i sl.)

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života u zajednici.
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, muzeji, knjižnice i sl.)

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 • Prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali Organizator natječaja ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja).
 • Svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt.
 • Projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se treba ispuniti OVDJE
 • U prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan).
 • Uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju ili logotip projekta.
 • Nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati.

Iznos donacije

 • Tražena sredstva za pojedini donacijski projekt ne mogu biti manja od 1000 eura niti veća od 5000 eura te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos; prijavitelj treba predložiti iznos donacije u skladu s financijskim planom do najviše 5000 eura.

Rok prijave te objava i obavještavanje dobitnika donacija

 • Natječaj je otvoren do 11. svibnja 2023. u ponoć (24:00 sata) te se prijave pristigle nakon tog datuma neće razmatrati.
 • Projekti će biti odabrani do 1. lipnja 2023. godine, a odabrani projekti bit će objavljeni na Svjetski dan zaštite okoliša 5. lipnja 2023.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content