U okviru operacije “Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,” koja se planira u modalitetu otvorenog trajnog poziva, financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unapređenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih ili uvođenjem novih programa.

Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Operacija ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn namijenjena je dječjim vrtićima te jedinicama lokalne  samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima u okviru Poziva.

Dodatne informacije i dokumentacija može se pronaći na mrežnim stranicama Esf.hr ili u Razvojnoj agenciji VTA.

Skip to content