Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Predmet Poziva: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te za stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Potpora

GRUPA A
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

GRUPA B
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. Poduzeće se ne može smatrati MSP-om ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

 • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
 • obrti
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • trgovačka društva
 • ustanove u kulturi.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području kako je navedeno u Uputama za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti

GRUPA A

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 • kategorije financiranja: Regionalna potpora za ulaganje (državna potpora) i Potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za troškove usluga  i osoblja koje provodi projektne aktivnosti, te neizravne troškove
 1. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6 UzP)
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Upravljanje projektom
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)
 1. Revizija projekta
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)
 1. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 • kategorija financiranja: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (državna potpora)
 1. Usavršavanje djelatnika
 • kategorija financiranja: Potpore za usavršavanje (državna potpora)
 1. Sudjelovanje na sajmovima
 • kategorija financiranja: Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (državna potpora)
 1. Priprema projektnog prijedloga
 • kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)
 1. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora
 • kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

 

GRUPA B

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 2. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6 UzP)

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Upravljanje projektom
 2. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 3. Usavršavanje djelatnika
 4. Sudjelovanje na sajmovima
 5. Priprema projektnog prijedloga
 6. Priprema projektno – tehničke dokumentacije za izvođenja radova preuređenja poslovnog prostora

Kategorija financiranja u grupi B za sve aktivnosti: potpora male vrijednosti (de minimis potpore).

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.07.24, 16:00.

Za detaljne informacije i prijavu, možete se javiti u Razvojnu agenciju VTA od 7 do 15 sati ili na broj telefona +385 33/638-808 +385 33/638-882.

Više o pozivu možete pogledati ovdje.

Skip to content